Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti SDH Hoštice za rok 2003

24. 6. 2007
Zpráva o činnosti SDH Hoštice za rok 2003

Scházíme se tu dnes, na začátku roku 2004, který je pro nás hasiče zvláště významný, neboť proběhne oslava 140. Výročí založení prvního sboru dobrovolných hasičů.
Hlavním cílem na této valné hromadě je zhodnotit naší činnost v uplynulém roce a vytyčit si úkoly pro rok letošní.
V loňském roce se konaly 4 výborové a 1 členská schůze. Na výborových schůzích jsme projednávali plnění plánu práce.
Naši zástupci se pravidelně zúčastňují jarního a podzimního aktivu.
Jak se stalo již dobrou tradicí, i v loňském roce jsme uspořádali maškarní průvod obcí, který byl mimořádně úspěšný. Sešlo se přes 60 masek a to nejen místních. Občanům se to moc líbilo.
Jako i v jiných letech, tak i v tom minulém členové našeho sboru postavili májku a v závěru roku osvítili vánoční strom.
Naše sportovní družstvo se samozřejmě zúčastnilo soutěží v požárním sportu. 1. Kolo se konalo 17.5. v Litochovicích a obsadili jsme 3. Místo.
2. kolo probíhalo 7.6. ve Strakonicích a zde jsme zvítězili.
Zúčastnili jsme se tedy i 3. kola krajského, které se konalo 14.6. v Jindřichově Hradci a v silné konkurenci jsme skončili na 3. místě.
V loňském roce projevil zájem o vstup do sboru pan Karel Čaban. Zároveň se nabídl že zřídí hasičské muzeum, což se mu také podařilo i když ho to stálo nemalé úsilí. Některé fotografie a exponáty zapůjčili místní členové. Své místo tam nemají jen hasiči, ale i slavné osobnosti Hoštic. Slavnostní otevření proběhlo 1.8.2003 v hasičské zbrojnici. Muzeum bylo v letních měsících hojně navštěvováno, k naší velké radosti, neboť finanční přínos do pokladny činil 4280Kč.
Jako již tradičně, tak i v loňském roce se prováděl na jaře a na podzim úklid návsi.
Při akci „Stodola Michala Tučného“ byla otevřena hasičská zbrojnice.
Na údržbě výzbroje a výstroje bylo odpracováno 120 hodin a na údržbě hasičárny 220 hodin.
Chtěli bychom poděkovat p. Němečkovi za vzornou přípravu hasičského auta na technickou kontrolu.
V minulém roce se naše řady rozrostly o 4 nové členy.
Jsou to : Karel Čaban, Petr Vlk, Zdena Janoušková, a vrátila se zpět Mirka Pěnčová.
V uplynulém roce obdržel sbor poukázku na zboží z hasičské výzbrojny v hodnotě 5.000,- Kč za pomoc při povodních. Byla zakoupena nádrž na vodu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za podporu našeho sboru jak finanční tak i věcnou. Děkujeme všem členům za vykonanou práci a za dodané ceny do tomboly. Doufáme, že i letos se budete podílet na splnění plánovaných akcí.

V Hošticích 31.1.2004