Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti SDH Hoštice za rok 2006

27. 6. 2007
Zpráva o činnosti SDH Hoštice     za rok 2006.

 

Vážené hasičky, hasiči a milí hosté.

 Sešli jsme se dnes opět po roce, abychom zhodnotili naši činnost, jak pracovní, kulturní tak i sportovní kterou jsme vykonali v uplynulém roce 2006, tedy v roce kdy náš sbor oslavil 115. výročí od svého založení a vyhlásili plán práce na rok 2007 .

7.10.2006 nám k tomuto výročí starosta obce pan Bělohlav předal zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici.
Slavnostního otevření zbrojnice se zúčastnili také starosta okresního sdružení pan Císařovský, velitel Hasičského záchranného sboru pan Valíček a také náš slavný rodák Zdeněk Troška.    Všem zúčastněným se hasičárna moc líbila a já doufám že bude sloužit nejen nám hasičům ale i širší veřejnosti jak na schůzky, na cvičení, aerobik, tancování tak i na soukromé akce které určitě za určitých podmínek výbor SDH povolí. 

 K dnešnímu dni má sbor 68 členů, z toho 41 mužů, 16 žen a 11 dětí. V letošním roce nás opustili 4 členové a to paní Zdena Habichová, pan Václav Habich a pan Petr Habich kteří zemřeli a paní Dana Furbachová která se odhlásila. V uplynulém roce taktéž oslavili někteří naší členové svá kulatá jubilea

 Jsou to : 50. let - paní Janoušková Magda  Paní Šedlbauerová  Jaroslava                                               

 55 let - paní Cikhartová Květa

 60 let - pan Matoušek Václav

 65 let - pan Junek Ladislav

 70 let - Paní Matušková Zdena

Všem oslavencům tímto přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.             
Z nedostatku prostor na parkování a po poradě se staršími hasiči bylo odprodáno naše hasičské vozidlo Tatra 805 tedy hýča které nám sloužilo řadu let. Obec za vozidlo obdržela 45 000 Kč z toho 25 000 kč se vrátilo zpět do sboru.

  Byly svolány 2 výborové a jedna členská schůze. Na výborových schůzích jsme se zabývali plněním úkolů vyhlášených plánem práce a také přípravou Výroční valné hromady. Naši zástupci se zúčastnili jarního i podzimního aktivu který se konal na hasičárně ve Volyni, dále navštívili naše sousední sbory při jejich VVH a to Přechovice a

 Nihošovice. Pozváni jsme byli i do Volyně ale tam jsme se bohužel nedostavili. Tak jak se stalo u nás již dobrou tradicí uspořádali jsme opět masopustní maškarní průvod obcí. Do kroku nám zahrál pan Hrubeš s kapelou a závěr v hasičárně u soudku piva na který nám přidala i obec se také vydařil. Všem kteří se zúčastnili chci poděkovat a doufám že se v letošním roce sejdeme na průvod ještě ve větším počtu než loni. Další tradicí u nás v Hošticích je stavba májky.  I tohoto úkolu jsme se zhostili zdárně a společně s ostatními kteří nejsou ve sboru se mohlo u postavené májky posedět až do ranních hodin. 
       Po re
konstrukci se začala i více využívat naše hasičárna. Mladí se začali více scházet a po večerech hrají pinpong. Také se hasičárna zapůjčila k soukromé akci a to na uspořádání štanda a na posezení u počítače. 

 I nadále nám pracuje kolektiv mladých hasičů pod vedením Lenky Pěnčové a Báry Šimonové-Linkové. Zúčastnili se sportovní soutěže a i když se po součtu všech disciplin umístili na posledním místě určitě ostudu neudělali a já věřím že úspěchy časem přijdou protože jak oni tak i jejich vedoucí jsou úplnými nováčky a tak bych chtěl tímto apelovat u všech . Kdo prošel dětským kolektivem a ještě si něco z toho pamatuje přijďte na jejich schůzky a pomozte. Dětem se jako řidiči našeho nového vozidla věnovali pan Věženský Miroslav ml. a pan Kašák Josef ml.za což jim děkujemeDěti nám však udělaly i radost. Zúčastnily se soutěže „ Požární ochrana očima dětí“, kde si vedly velice dobře a to : 

      V okresním kole se umístily takto : Anežka Hlasová 2. místo v 1. kategorii,
Eliška Pěnčová 1.místo v druhé kategorii v grafické části a 2. místo v literární části, Lucie Jirkovská 2. místo v 1.kategorii, Lenka Matoušková 1. místo ve 4. kategorii.

V krajském kole se pak umístila Eliška Pěnčová na 1. místě a Lucie Jirkovská na 3. místě obě v literární části a tím postoupily do kola národního které Lucie Jirkovská vyhrála.
5 našich dětí se zúčastnilo letního hasičského tábora v Rakovicích u Čimelic.

 Z částečné dotace jsme zakoupili dětem soutěžní materiál, 2 ks. savic a hadice na požární útok.        
 Pro děti jsme pomáhali dále připravit i další akce a to táborák a mikulášskou nadílku v hasičské  zbrojnici. Hasiči zajistili mikuláše, anděla a čerty a obec prostřednictvím Lenky a Báry zakoupila pro všechny děti dárkové balíčky. Děti společně se svými vedoucími si připravily kulturní programy na znovuotevření hasičárny a na dnešní VVH za což jim děkujeme. 
 A nyní k další činnosti. 
Naše požární stříkačka již něco pamatuje a tak jsme ji museli nechat opravit.
 Během uplynulého roku jsme uspořádali 12 brigád a to , Sběr železného šrotu, 2x úklid návsi, 2x sběr kamene,  3x vymalování hasičárny a úklid před slavnostním otevřením, vyklízení muzea, ozdobení vánočního stromu. 
V letní sezoně pan Čaban opět provozoval muzeum což nám opět přineslo do pokladny nezanedbatelnou částku.
V loňském soutěžním roce jsme se zúčastnili 5. soutěží.
obvodním kole v Čepřovicích jsme obsadili 2.místo, v okresním kole jsme zvítězili a postoupili do kola krajského kde jsme vybojovali krásné 3. místo. Také jsme absolvovali 2 pohárové soutěže a to v Čejeticích a Přechovicích kde jsme zapojili i naše nováčky a ti hlavně v Čejeticích přesvědčili že budou pro nás přínosem. 
Zimní přestávku si většina sportovně založených členů zpříjemňuje každou neděli sálovou kopanou ve Strakonicích což je jako dobrá zimní příprava na sportovní soutěže, které nás čekají v tomto roce.
19.ledna se ani Hoštice nevyhnuly řádění orkánu Kyrill, a tak i naše jednotka pod vedením velitele pana Jiřího Habicha zasahovala při nápravě škod a to hlavně na padlé lípě u Vachoutů. 7 členů jednotky strom úspěšně odklidilo za což jim patří veliký dík  Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za podporu našeho sboru. Děkujeme všem členům za vykonanou práci a za dodané ceny do tomboly. Doufáme,že i letos se budete podílet na splnění plánovaných úkolů alespoň tak, jako v minulých letech. Děkuji i všem nečlenům, kteří nám v naší nelehké  práci pomáhají. 
  

V Hošticích 3.2. 2007